ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΙΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΕΡΓΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ Η ΠΟΕ ΟΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

Ιαν 4, 2021 | Γενικά τοπικής αυτοδιοίκησης

Με ανακοίνωσή της τα σωματεία της ΠΟΕ ΟΤΑ ενημερώνουν οτι η απεργία τους συνεχίζεται από τις επιτροπές του Ν. 4412/2016 και από όλες τις τεχνικές επιτροπές.

Η διάρκεια είναι από τις 1.1.2021 έως τις 22/1/2021 όλων των εργαζομένων μελών των ομοσπονδιών τους.

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΗ (6) ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ

ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ-ΑΠΟΧΗΣ (30-12-2020)

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This