ΟΡΙΣΤΙΚΟ!!! ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΤΗ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Δεκ 10, 2020 | Επισημάνσεις

Μετά από αγώνα πολλών ετών της εφημερίδας μας αλλά και ενός πολίτη, που είχαν το θάρρος να τα βάλουν με το κατεστημένο του παρακράτους αλλά και τις χιλιάδες δικαιολογίες των αρμοδίων να μην προχωρήσουν οι καταγγελίες, ήρθε τελικά (δεν μπορούσε άλλωστε πλέον άλλο να την κρατήσει) το πολυπόθητο για την έννομη τάξη έγγραφο που διατάζει αυτές οι παράνομες πινακίδες να κατεδαφιστούν.

Με έγγραφο που απεστάλλη σε όλες τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές , η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής έδωσε την εντολή για την κατεδάφιση αυτών των παράνομων πινακίδων.

Τη με αρ. πρωτ. 49701/2605/26-6-20 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, με θέμα ‘Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών αφαίρεσης – αποξήλωσης
παράνομων διαφημιστικών πινακίδων και επιγραφών στα όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00€ (είκοσι χιλιάδων ευρώ), χωρίς Φ.Π.Α. 24%
(CPV: 45220000) ‘.
15. Την από 16-7-20 Δημόσια σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών αφαίρεσης- αποξήλωσης
παράνομων διαφημιστικών πινακίδων και επιγραφών στα όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής (20SYMV007055381 2020-07-20).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αφαίρεση- αποξήλωση των κάτωθι παράνομων διαφημιστικών πινακίδων που έχουν τοποθετηθεί
στο οδικό δίκτυο και συγκεκριμένα:
Λεωφόρος Βουλιαγμένης (ρεύμα από Αθήνα προς Καβούρι):
1. Μία (1) διαφημιστική πινακίδα επί εδάφους και δύο (2) διαφημιστικές πινακίδες επί οροφής
κτιρίου , Λ. Βουλιαγμένης 72 Δήμος Γλυφάδας [ 3 ΤΕΜ.], της εταιρείας “Pet City
AEBE”.
2. Μία (1) διαφημιστική πινακίδα επί εδάφους (επί πεζοδρομίου) ΡΥΠΟΣ , Λ. Βουλιαγμένης ,
πριν τη διασταύρωση με την οδό Αρτέμιδος [ 1 ΤΕΜ.]
3. Δύο (2) διαφημιστικές πινακίδες επί εδάφους , Λ. Βουλιαγμένης 130 Δήμος Γλυφάδας
[ 2 ΤΕΜ.], της εταιρείας “ΒΙΕΝΤΕ ΗΑTZISOFIANOS GROUP”.
Λεωφόρος Βουλιαγμένης (ρεύμα από Καβούρι προς Αθήνα):
4. Μία (1) διαφημιστική πινακίδα επί εδάφους , Λ. Βουλιαγμένης 181 Δήμος Γλυφάδας
[1 ΤΕΜ.],στο κατάστημα “PET CITY”.
5. Μία (1) διαφημιστική πινακίδα επί εδάφους , Λ. Βουλιαγμένης 181 Δήμος Γλυφάδας
[ 1 ΤΕΜ.], της εταιρείας “ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-ΦΟΥΡΝΟΣ ΒΕΝΕΤΗ”.
6. Μία (1) διαφημιστική πινακίδα επί εδάφους , Λ. Βουλιαγμένης 101 Δήμος Γλυφάδας
[ 1 ΤΕΜ.], της εταιρείας “GRUPPO CUCINE”.
7. Δύο (2) διαφημιστικές πινακίδες επί εδάφους, Λ. Βουλιαγμένης 99 Δήμος Γλυφάδας
[ 2 ΤΕΜ.], της εταιρείας “SPANOS AE”.
8. Μία (1) διαφημιστική πινακίδα επί εδάφους , Λ. Βουλιαγμένης 70 Δήμος Γλυφάδας
[ 1 ΤΕΜ.], της εταιρείας “AYTOGAS TSOPELOGIANNIS MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ”.

 

Εμείς για άλλη μία φορά θα δημοσιοποιήσουμε τις συγκεκριμένες πινακίδες που είναι προς κατεδάφιση γιατί θέλουμε να σας επισημάνουμε το εξής:

Αυτό που μένει πλέον να δούμε, είναι η πραγματοποίηση των εντολών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής από και προς τους αρμόδιους φορείς που είναι αρμόδιοι για την τήρηση της νομιμότητας, π.χ. Αστυνομία, Δήμος, Πολεοδομία, εργολάβος κλπ.

Έχουμε λόγους να πιστεύουμε οτι “κάποιοι” κρατικοί μηχανισμοί θα προσπαθήσουν να βρούν αιτιάσεις, προφάσεις, παραθυράκια ή μπαλκόνια για να πάει στα συρτάρια η εντολή αυτή.

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This