Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού & παραλίας -Τι πρέπει να κάνουν οι Δήμοι μέχρι 31/7

Ιούλ 25, 2020 | Γενικά τοπικής αυτοδιοίκησης

Παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση διαδικασιών μισθώσεων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας από τους Δήμους

Εκδόθηκε η ΚΥΑ 77616 ΕΞ 2020/21.07.2020 (ΦΕΚ 3072/23.07.2020 τεύχος Β’) με την οποία τροποποιείται η παρ. α του άρθρου 17 της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) και παρατείνεται η προθεσμία για την ολοκλήρωση των διαδικασιών  τόσο των απευθείας μισθώσεων έκτασης αιγιαλού και παραλίας, όσο και των μισθώσεων μέσω δημοπρασιών  από τους Δήμους έως και 31/07/2020.

 

 

Από 01/08/2020 έως και 31/08/2020, οι μισθώσεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας θα διενεργούνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες.

Οι Δήμοι οφείλουν να αποστείλουν όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις, για τις οποίες δεν έχει συνταχθεί σύμβαση παραχώρησης από τον Δήμο μέχρι 31/07/2020, εντός των επόμενων δύο (2) εργάσιμων ημερών στις αρμόδιες κατά χώρο Κτηματικές Υπηρεσίες.

 

 

Pin It on Pinterest

Share This