22η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (17.12.19)

Δεκ 16, 2019 | Προσκλήσεις οργάνων

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας  προσκαλούμε  σε  τακτική συνεδρίαση,

που  θα  γίνει   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας

στην οδό Άλσους 15,

την  17η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη, και ώρα 08.45 μ.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα:

 

  1. Λήψη απόφασης για τη διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στο εμπορικό κέντρο της Γλυφάδας το Σάββατο 21/12/2019, στα πλαίσια εορταστικών εκδηλώσεων (εισηγητής Σ.Δήμου)

 

  1. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση πράξης στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 7035/02.12.2019 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) “Αστική Αναζωογόνηση 2019” του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” 2019-2020 (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

 

  1. Λήψη απόφασης για την παραλαβή της με αρ. 151/2019 μελέτης έργου με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση υπόγειων κάδων» στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. πρωτ 7035/02.12.2019 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) “Αστική Αναζωογόνηση 2019” του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” 2019-2020 (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

 

  1. Λήψη απόφασης για «Έγκριση και αποδοχή ποσού χρηματοδότησης, ύψους 20.490,00 ευρώ, στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Γλυφάδας στο έργο «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα στο επίκεντρο: εκπαίδευση των σπουδαστών, συμμετοχή της κοινότητας και συμμετοχικός σχεδιασμός». (εισηγήτρια Δ. Χαρίση- Μπίλια)

 

  1. Λήψη απόφασης για αποδοχή, συνολικού ποσού 530,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την Κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2019 ( Δ΄ κατανομή 2019) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, και κατανομή και διάθεση (ψήφιση) του ποσού 123.344,70 € , μετά τις σχετικές κρατήσεις προς απόδοσή του στις οικείες Σχολικές Επιτροπές (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

 

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγητής Γ.Αγγελόπουλος)

 

 

 

  1. Λήψη απόφασης για συγκρότηση εκ νέου της συντονιστικής επιτροπής για το πρόγραμμα «Υγιείς Πόλεις» του ελληνικού διαδημοτικού δικτύου «Υγειών Πόλεων-Προαγωγής υγείας» (εισηγήτρια Ε.Δεναξά)

 

 

 

Γλυφάδα,13.12.2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ