21η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (17-12-2019)

Δεκ 16, 2019 | Προσκλήσεις οργάνων

21η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (17-12-2019)

Αγαπητοί   Συνάδελφοι

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163  παργ.   4 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/06 – 114 Α΄)

σας  προσκαλούμε  σε  ειδική συνεδρίαση,  που  θα  γίνει   στην αίθουσα συνεδριάσεων του

Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15,

την  17η  Δεκεμβρίου 2019,  ημέρα  Τρίτη   και ώρα  8.00 μ.μ.

με μοναδικό θέμα :

 Λήψη απόφασης επί του Απολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και του Ισολογισμού του Δήμου της 17ης Διαχειριστικής Χρήσης (1/1/2017 –  31/12/2017).

(σχετ. η με αρ. 359/2019 απόφαση Ο.Ε.)

 

   Γλυφάδα,13.12.2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ