Menu
A+ A A-

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΑΡΓΙΑ. ΑΚΟΥΣ ΤΙΣ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΓΙΩΡΓΑΚΗ; ΓΙ ΑΥΤΟ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΦΥΓΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ;

Το έχουμε πει επανειλλημένως οτι στην Ελλάδα αν κάποια κομματικά αποβράσματα 

αφήσουν την Δικαιοσύνη να λειτουργήσει αντικειμενικά και με αξιοπιστία, τότε θα αποδωθεί Δικαιοσύνη.

Δυστυχώς οι παρεμβολές που υφίστανται από τον μικρότερο βαθμό μέχρι και τον μεγαλύτερο, δημιουργεί στο λαό την έννοια της αναξιοπιστίας και των ειλλημένων αποφάσεων από τα καμαρίνια και όχι στις αίθουσες της ακροαματικής διαδικασίας.

Είναι κοινό μυστικό πλέον σε όλους τους Έλληνες οτι αν πάρεις μόστρα δικηγόρο ή αν έχεις μπάρμπα στη Κορώνη ή συγγενείς δικαστές και εισαγγελείς, τότε την βγάζεις καθαρή.

Αν δεν έχεις....

Δείτε παρακάτω μια απόφαση που πιθανόν η Δικαιοσύνη να έβγαλε την απόφαση λόγω αποδείξεων και μόνο.

Ο Δήμαρχος Έδεσσας Δημήτρης Γιάννου και η δημοτική σύμβουλος της παράταξης του (τότε, τώρα είναι ανεξάρτητη) Έφη Ταμβίσκου έχουν τεθεί σε αργία σε τριάντα ημέρες (έναν μήνα) , έχοντας λάβει την ενημέρωση την Πέμπτη που μας πέρασε, όπως αναφέρει το tastv.gr.

Εξάλλου οι καλά γνωρίζοντες λένε πως υπήρχε μια έντονη κινητικότητα στο δημοτικό μέγαρο, προκειμένου ο Δήμαρχος και οι συνεργάτες του να προσπαθήσουν να κλείσουν και να τακτοποιήσουν διάφορες καταστάσεις…

Αιτία τώρα της επιβαλλόμενη αργίας είναι το μη κλείσιμο του γνωστού καταστήματος ΦΟΕ, παρά τις ποινές που είχε επιβάλλει η Αστυνομία. Ο Δήμαρχος προτίμησε να μην κλείσει το μαγαζί και αυτό θεωρείται «παράβαση καθήκοντος».

Σύμφωνα με το Υπουργείο εσωτερικών «Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 236 παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010 θέση σε κατάσταση αργίας δημοτικού ή περιφερειακού άρχοντα δεν συνιστά πειθαρχική ποινή αλλά αποτελεί διοικητικό μέτρο, το οποίο έχει θεσπισθεί για το δημόσιο συμφέρον (ΣτΕ 1421/ 2011, Γν. ΝΣΚ 410/2006).

Συγκεκριμένα, με το διοικητικό μέτρο της αργίας, που επιβάλλεται σε περίπτωση παραπομπής για κακούργημα με αμετάκλητο βούλευμα ή με απευθείας κλήση ή με την έκδοση καταδικαστικής απόφασης Ποινικού Δικαστηρίου, σε πρώτο βαθμό, τα αιρετά όργανα απομακρύνονται προσωρινά της ενεργού άσκησης των καθηκόντων τους, ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη αθωωτική απόφαση, οπότε και αίρεται αυτοδικαίως το διοικητικό μέτρο της αργίας»

Για την επόμενη μέρα: «Μετά την αργία του δημάρχου, θα πρέπει να αρχίσει η διαδικασία για την αντικατάστασή του. Στο θέμα αυτό υπάρχει μια σύγχυση με το τι προβλέπεται. Όπως όμως προκύπτει από τον Κώδικα Δήμων ΑΡΘΡΟ 89 παρ. 2 , αν ο δήμαρχος τεθεί σε αργία, τα καθήκοντά του ασκεί αντιδήμαρχος, ο οποίος ορίζεται όχι μόνο από την ομάδα πλειοψηφίας, αλλά με απόφαση ολόκληρου του δημοτικού συμβουλίου, δηλαδή με τη συμμετοχή και των αντιπολιτεύσεων, μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από τη μέρα που ο δήμαρχος τέθηκε σε αργία.

ΣΥΓΚΕΡΙΜΕΝΑ αναφέρεται ότι: “Αν ο δήμαρχος έχει τεθεί σε αργία, τα καθήκοντά του ασκεί αντιδήμαρχος, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται, για την περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αναπληρωτής ένας από τους αντιδημάρχους ή δημοτικούς συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού. Αν το δημοτικό συμβούλιο δεν εκδώσει την ανωτέρω απόφαση μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, αφότου ο δήμαρχος τέθηκε σε αργία, ή αν εκείνοι που ορίστηκαν αρνούνται να ασκήσουν τα καθήκοντα τους, τα καθήκοντα του δημάρχου ασκεί ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού. Αν αυτός δεν τα ασκήσει, τα καθήκοντα του δημάρχου ασκεί ο δεύτερος κατά τη σειρά επιτυχίας του ίδιου συνδυασμού και, αν και αυτός δεν τα ασκήσει, τα ασκεί, πλέον, ένας από τους επόμενους του ίδιου συνδυασμού κατά τη σειρά επιτυχίας, μέχρι να εξαντληθεί ο αριθμός των συμβούλων του επιτυχόντος συνδυασμού.

Αν κανένας από τους συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού δεν δέχεται να ασκήσει τα καθήκοντα του δημάρχου, τότε τα ασκεί ο πρώτος κατά τη σειρά επιτυχίας σύμβουλος του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού και, αν και αυτός δεν τα ασκήσει, τα ασκεί ο δεύτερος, ο τρίτος και οι επόμενοι μέχρι να εξαντληθούν οι σύμβουλοι του συνδυασμού αυτού. Αν κανένας από τους συμβούλους και αυτού του συνδυασμού δεν δεχθεί να ασκήσει τα καθήκοντα του δημάρχου, τότε τα ασκεί ο πρώτος κατά τη σειρά επιτυχίας σύμβουλος του επόμενου επιλαχόντος συνδυασμού και, αν αυτός δεν δεχθεί να τα ασκήσει, τα ασκεί ο αμέσως επόμενος κατά σειρά επιτυχίας σύμβουλος, μέχρι να εξαντληθεί ο αριθμός των συμβούλων του συνδυασμού. Το ίδιο επαναλαμβάνεται και με τους επόμενους συνδυασμούς μέχρι να εξαντληθεί ο αριθμός των συμβούλων καθενός από αυτούς”. Αυτό σημαίνει ότι καταρχάς, μόνο κάποιος από τους αντιδημάρχους μπορεί να οριστεί ως αντικαταστάτης του δημάρχου

Η μόνη περίπτωση να μην οριστεί ως αντικαταστάτης κάποιος αντιδήμαρχος είναι αν το δημοτικό συμβούλιο δεν εκδώσει την παραπάνω απόφαση στην προθεσμία των πέντε ημερών, ή αν εκείνος που ορίστηκε αρνείται να ασκήσει τα καθήκοντα του. Στην περίπτωση αυτή τα καθήκοντα του δημάρχου θα ασκεί σαν αντικαταστάτης του ο πλειοψηφών σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού»

Έτσι λοιπόν μπορεί να «προωθηθεί» άλλο όνομα ως προσωρινός Δήμαρχος. Όπως και να έχει είναι μια μαύρη σελίδα στην διοίκηση του Δήμου και πολύ φοβούμαστε ότι θα υπάρχει και συνέχεια.

Να σημειώσουμε τέλος ότι σε αργία έχουν τεθεί για ανάλογα θέματα πολλοί Δήμαρχοι της χώρας με άλλους να αθωώνονται και να επιστρέφουν στον δημαρχιακό θώκο και άλλους να περνάνε στην φάση της παύσης και έκπτωσης.