Menu
A+ A A-

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ

Σε πλήρη αντίθεση με τους Ελληνικούς Νόμους η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Γλυφάδας κυριολεκτικά ανατρέπει όλες τις νόμιμες διαδικασίες και εφαρμόζει με το έτσι θέλω όποια στραβή σκέψη του Παπανικολάου και την ψηφίζουν με κλειστά μάτια.

Σκόπιμα και με δόλο καταγγέλουμε τόσο τον δήμαρχο κ. Παπανικολάου ως εισηγητή των αποφάσεων όσο και τους υπόλοιπους δημοτικούς συμβούλους που ψηφίζουν ως πρόβατα σε ότι τους ζητηθεί, ότι παρανομούν εις βάρος των Νόμων και των αποφάσεων των ανώτατων θεσμικών οργάνων του Κράτους.

Τελευταίο κρούσμα αυτών των άννοων συμβούλων είναι και η εισήγηση του δημάρχου Παπανικολάου να ορίσει από την Οικονομική Επιτροπή δικηγόρο για να προσβάλλει σε δικαστήριο απόφαση της Υπηρεσίας Δόμησης (Πολεοδομία) που δεν του... αρέσει!!!

Έτσι στην απόφαση των υπαλλήλων της υπηρεσίας Αυθαιρέτων για τις παράνομες χρήσεις του κτιρίου που στέγασαν το ΚΕΠ στη Γούναρη να το σφραγίσουν και να υποβάλλουν τα νόμιμα πρόστιμα στον ιδιοκτήτη, ο δήμαρχος Παπανικολάου με την ιδιότητα του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής έφερε θέμα άμεσα για να ακυρώσει την απόφαση των υπηρεσιών του Δήμου Γλυφάδας.

Γι αυτό συγκάλεσε την Οικονομική επιτροπή στις 16 Μαίου 2018 και έφερε θέμα προς συζήτηση και ψήφιση την προσωπική του απόφαση 991/2018 να αναθέσει στον δικηγόρο κ. Γεωργούλα να συντάξει προσφυγή για την ακύρωση της υπ. αριθ. 24-16/4/2018 έκθεση αυτοψίας και απόφασης επιβολής σφράγισης στο κτίριο της Γούναρη 199 που κατόπιν ελέγχου οι υπάλληλοι της υπηρεσίας αυθαιρέτων την επέβαλλαν.

Δείτε την συγκεκριμένη απόφαση που την ψήφισαν τελικά παράνομα οι: Παπανικολάου Γιώργος δήμαρχος-πρόεδρος, Αγγελάτος Δημήτρης, Τσάγκλας Ορέστης, Καυκά Άννα και Δορκοφίκης Περικλής, τους οποίους και καταγγέλουμε προς πάσαν αρχή για σκοπιμότητα και δόλο εις βάρος των Δημοτικών συμφερόντων.

Γιατί λέμε οτι καταγγέλουμε για σκοπιμότητα και δόλο τους δημοτικούς συμβούλους που ψηφίζουν απόφαση εις βάρος της υπηρεσίας, των Νόμων και των Γλυφαδιώτικων συμφερόντων, κανένας εξ αυτών δεν ρώτησε, ούτε έψαξε αν μπορούν να πάρουν τέτοια απόφαση και αν είναι νόμιμη. Σημειώνουμε εδώ οτι ο δήμαρχος - πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Παπανικολάου όσο και ο κολλητός του νομικός σύμβουλός του έμμισθος του Δήμου κ. Γεωργούλας είναι αμφότεροι νομικοί και γνωρίζουν τους Νόμους καλύτερα από τον κάθε έναν. Βεβαίως κατανοούμε οτι ο Παπανικολάου δεν έχει κολλήσει ούτε ένα ένσημο ως δικηγόρος αλλά ο κ. Γεωργούλας τι πρεσβεύει; Γιατί κάποιος εκ των δύο δικηγόρων δεν ενημέρωσε την Οικονομική Επιτροπή οτι δεν μπορεί ο Δήμαρχος να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας Δόμησης λόγω αναρμοδιότητας;

Και για να εξηγούμαστε:

Σας παρουσιάζουμε την γνωστοποίηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς τους Δήμους της αρμοδιότητάς της (μέσα η Γλυφάδα) και με προσωπική ενημέρωση στους Δημάρχους με την επιστολή τους που τους απέστειλλε στις 12-12-2016 και αρ. πρωτ. 99562/36373 τους ενημερώνει με συγκεκριμένο και μοναδικό θέμα την Αναρμοδιότητα Δημάρχων επί θεμάτων αρμοδιότητας Υπηρεσιών Δόμησης.

Δείτε την επιστολή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και τι γνωστοποιεί στους Δημάρχους και στις Υπηρεσίες Δόμησης της Αττικής.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 12.12.2016
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 99562/36373
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ.ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & Ν.Π.
Ταχ. Δ/νση : Κατεχάκη 56
Ταχ. Κώδικας : 115 25 Αθήνα
Πληροφορίες : Παπαναστασίου Κορίνα
Τηλέφωνο : 213 2035 650 ΠΡΟΣ: Δήμους αρμοδιότητάς μας
1. Γραφεία Δημάρχων
 2. Υπηρεσίες Δόμησης
ΘΕΜΑ: Αναρμοδιότητα Δημάρχων επί θεμάτων αρμοδιότητας Υπηρεσιών Δόμησης
 Σε συνέχεια σχετικών αναφορών, εγγράφων και προφορικών, που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας από μηχανικούς-υπαλλήλους Υπηρεσιών Δόμησης, με τελευταία την από 29.11.2016 Αναφορά-Καταγγελία της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών Αττικής (Ε.Μ.Δ.Υ.Α.Δ.Α.Σ.), θεωρούμε ότι οφείλουμε, στο πλαίσιο άσκησης των εποπτικών μας αρμοδιοτήτων επί των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 214επ. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/2010) και προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη και σύννομη λειτουργία των Υπηρεσιών σας, να σας επισημάνουμε τα εξής:
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α/249/2011), όπως αναριθμήθηκε σε παρ. 1 με την παρ. 1 του άρθρου 53 το Ν.4178/2013 (ΦΕΚ Α/174/2013), αρμόδια όργανα για τη χορήγηση της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης είναι οι Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) των Δήμων, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις ορίζεται διαφορετικά. Από τις εν λόγω διατάξεις, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ως άνω Νόμου 4030/2011, συνάγεται ότι η Υπηρεσία Δόμησης του οικείου Δήμου και ειδικότερα ο Προϊστάμενος αυτής, είναι η αρμόδια αρχή για την έκδοση οικοδομικών αδειών και εν γένει για την επίβλεψη της τήρησης της νομοθεσίας περί έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών.
 Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/2010), 1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας. Ειδικότερα, ο δήμαρχος: α) ... β) ... γ)...δ) Είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του δήμου. Ως προϊστάμενος όλου του προσωπικού του δήμου εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου. ε) ...στ)... ζ) Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του δήμου....
 Όπως ανωτέρω εκτέθηκε, ο προϊστάμενος της πολεοδομικής υπηρεσίας του δήμου αντλεί την  αρμοδιότητά του απ' ευθείας από το νόμο και ειδικότερα από τις προπαρατεθείσες διατάξεις του Ν. 4030/2011 και επομένως, η παράλληλη ισχύς του ως άνω άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, δε δημιουργεί ουσιαστική αρμοδιότητα του δημάρχου, αλλά μόνο διοικητική σχέση προς την πολεοδομική υπηρεσία και το προσωπικό της, δηλαδή, μπορεί ο δήμαρχος να ελέγξει πειθαρχικά τον προϊστάμενο, δεν μπορεί όμως να επέμβει στην έκδοση μιας οικοδομικής άδειας.
 Η ίδια ερμηνεία υιοθετείται και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο κατά το σκεπτικό της υπ' αριθ. 3638/2015 απόφασής του, αναφορικά με την άσκηση της αρμοδιότητας για την χορήγηση εγκρίσεως εισόδου - εξόδου οχημάτων από εγκατάσταση κατηγορίας Β που έχει πρόσωπο επί δημοτικής οδού, ρητά αναφέρει ότι: Αρμόδιο δε όργανο για την χορήγηση της εν λόγω εγκρίσεως είναι το δημοτικό συμβούλιο του οικείου Δήμου, το οποίο φέρει το γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας για τα θέματα που αφορούν τον Δήμο, δεδομένου ότι από το νόμο δεν έχει ανατεθεί η αποφασιστική αρμοδιότητα, ως προς το ανωτέρω ζήτημα, σε κανένα άλλο όργανο του Δήμου. Ειδικότερα, η άσκηση της αρμοδιότητας
αυτής δεν έχει ανατεθεί από το νόμο στον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία συνιστά υπηρεσιακή μονάδα του Δήμου ... Και τούτο εν αντιθέσει με ό,τι συμβαίνει προκειμένου περί της αρμοδιότητας χορηγήσεως έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης, η οποία έχει ανατεθεί με το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) ειδικώς στην Υπηρεσία Δόμησης των Δήμων. Εξάλλου, σύμφωνα με παλαιότερη σχετική νομολογία του Συμβούλιου της Επικρατείας, οι μεταβιβαζόμενες στην Πολεοδομία του Δήμου πολεοδομικές αρμοδιότητες ασκούνται από τον προϊστάμενο της οικείας υπηρεσίας και όχι από το δήμαρχο, ο οποίος μάλιστα, σε περίπτωση διαφωνίας, δεν νομιμοποιείται να ασκήσει αίτηση ακυρώσεως κατά των πράξεων του πολεοδομικού οργάνου (ΣτΕ 2629/2001, 4286/1999, 3928/1997), ούτε να καθοδηγήσει τον τελευταίο, με έγγραφες εντολές, στον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων του (ΣτΕ 3482/1991).
 Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, οι Δήμαρχοι δε νομιμοποιούνται να ασκούν, ή και να επεμβαίνουν, στην άσκηση των ουσιαστικών αρμοδιοτήτων που αποδίδονται απευθείας εκ του νόμου στις Υπηρεσίες Δόμησης.
 
Κοινοποίηση:
Ε.Μ.Δ.Υ.Α.Δ.Α.Σ.
Αχ. Παράσχου 98-100, 114 75 Αθήνα
Κατόπιν τούτου εκτιμούμε οτι καταλαβαίνετε γιατί καταγγέλουμε οτι η απόφαση αυτή του Παπανικολάου για διορισμό δικηγόρου να ακυρώσει την απόφαση της Υπηρεσίας Δόμησης είναι παράνομη, σκόπιμη και δολίως οι συμμετέχοντες δημοτικοί σύμβουλοι στην Οικονομική Επιτροπή την εψήφισαν.
Απλά και συνηθισμένα πράγματα για την δημοτική αρχή του Παπανικολάου και τους ανεκδιήγητους δημοτικούς του συμβούλους. Από την άλλη, οι υποτιθέμενοι "αντιπολίτευση" γιατί δεν κατήγγειλε αυτήν την απόφαση στα αρμόδια όργανα; Τελικά, γνωρίσαμε όλοι τι εξυπηρετεί αυτή η δημοτική αρχή του Παπανικολάου και της παρέας του. Η αντιπολίτευση, τι εξυπηρετεί;