Menu
A+ A A-

Σε 15 ημέρες το πρόστιμο για τις παράνομες χωματερές

Σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί κυβέρνηση και δήμοι προκειμένου να καλυφθεί το 

χαμένο έδαφος και σε 15 ημέρες να έχουν κλείσει και αποκατασταθεί το δυνατόν περισσότεροι ΧΑΔΑ (Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων) και ως εκ τούτου να μειωθεί ανάλογα το πρόστιμο που έχει επιβληθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης.

Υπενθυμίζεται ότι για τη μη αντιμετώπιση της διαχείρισης των απορριμμάτων έχει επιβληθεί στη χώρα χρηματική ποινή ύψους 14.500.000 ευρώ κάθε εξάμηνο, αρχής γενομένης από τις 2 Δεκεμβρίου του 2014.

Σύμφωνα δε, με τη δικαστική απόφαση υπάρχει δυνατότητα μείωσης του προστίμου κατά 80.000 ευρώ για κάθε ΧΑΔΑ που κλείνει οριστικά και κατά 40.000 ευρώ για τις κλειστές, αλλά μη αποκατεστημένες, χωματερές.

Γι αυτό με εγκύκλιό του, το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ζητά από όλους τους δήμους -στη δικαιοδοσία των οποίων λειτουργούν/λειτουργούσαν ΧΑΔΑ- να προβούν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την παύση λειτουργίας και την αποκατάσταση τους και να προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να επιτευχθεί μείωση του προστίμου.

Την ίδια ώρα μιλώντας στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρώνης υπογραμμίζει ότι στο πλαίσιο της νέας διακυβέρνησης, η προσπάθεια θα εστιαστεί στους πυλώνες της Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων, της Επαναχρησιμοποίησης, της Ανακύκλωσης και της Ανάκτησης και θα υπάρξει θεσμικό πλαίσιο που θα αντιμετωπίζει τα απόβλητα ως δυνάμει πόρο και θα ελαχιστοποιεί τη διάθεσή τους στο έδαφος.

 
 

Στην κατεύθυνση αυτή, άμεσα ολοκληρώνεται ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων με κατεύθυνση τη δραστική μείωση των σύμμεικτων απορριμμάτων και την προώθηση της αρχής ανακύκλωση-κομποστοποίηση- υπόλειμμα. Όπως επισημαίνει ο κ. Τσιρώνης, η αύξηση των ανακυκλώσιμων, η επανάχρηση και η κομποστοποίηση μπορούν να δημιουργήσουν έως το 2020 περίπου 10.000 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας και κύκλο εργασιών που θα ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ.

Σε εκτενή του έρευνα το ΑΠΕ ΜΠΕ παρουσιάζει τις ενέργειες που έχουν γίνει ή πρόκειται να αναληφθούν από τους εμπλεκόμενους δήμους, καταγράφει το ιστορικό της «υπόθεσης ΧΑΔΑ», αλλά και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται για μια νέα πολιτική στη διαχείριση των αποβλήτων.

 

Ανεξέλεγκτη διάθεση, πρόστιμα και χαμένος χρόνος

Δεκάδες χωματερές που λειτουργούν ακόμα ανεξέλεγκτα, πολλές περισσότερες που έχουν κλείσει, αλλά εκκρεμεί η περιβαλλοντική αποκατάστασή τους, και ένα πρόστιμο αρκετών εκατομμυρίων ευρώ που καλείται να καταβάλει ανά εξάμηνο η χώρα εξαιτίας κωλυσιεργίας στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Την κατάσταση αυτή αντιμετωπίζει η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, η οποία επιδίδεται σε αγώνα δρόμου για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος ώστε σε 15 ημέρες να έχουν κλείσει και αποκατασταθεί το δυνατόν περισσότεροι ΧΑΔΑ (Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων) και ως εκ τούτου να μειωθεί ανάλογα το πρόστιμο που μας έχει επιβάλλει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Η Ελλάδα καταδικάσθηκε τον Οκτώβριο του 2005 για τη διάθεση αστικών αποβλήτων σε ΧΑΔΑ και έδωσε προθεσμία για την αποκατάστασή τους έως το τέλος του 2008. Τον Απρίλιο του 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε προδικαστική διαδικασία για επιβολή χρηματικών κυρώσεων και τον Ιούνιο του 2013 ανακοινώθηκε η εκ νέου παραπομπή της χώρας λόγω μη συμμόρφωσης με την απόφαση του 2005. Τότε, από τους 3.036 ΧΑΔΑ είχαν απομείνει 396, εκ των οποίων οι 90 ενεργοί και οι 306 ανενεργοί, αλλά μη αποκατεστημένοι.

Τον Ιούνιο του 2014, οπότε εκδικάστηκε η υπόθεση, είχαν ήδη αποκατασταθεί πλήρως άλλοι 103 ΧΑΔΑ με αποτέλεσμα να παραμένουν σε λειτουργία 70 ανεξέλεγκτες χωματερές και 223 να είναι ανενεργές, αλλά να απομένει η αποκατάστασή τους. Για τη μη αντιμετώπιση του προβλήματος διαχείρισης των απορριμμάτων επιβλήθηκε στη χώρα μας χρηματική ποινή ύψους 14.500.000 ευρώ κάθε εξάμηνο, αρχής γενομένης από τις 2 Δεκεμβρίου 2014. Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, υπάρχει δυνατότητα μείωσης του προστίμου κατά 80.000 ευρώ για κάθε ΧΑΔΑ που κλείνει οριστικά και κατά 40.000 για τις κλειστές αλλά μη αποκατεστημένες χωματερές.

Κύκλοι του υπουργείου Εσωτερικών εκφράζουν τον προβληματισμός τους για το γεγονός ότι από τον περασμένο Ιούνιο η πρόοδος που έχει επιτευχθεί είναι μικρή. Σχεδόν ένα χρόνο μετά εξακολουθούν να λειτουργούν και οι 70 χωματερές, ενώ προς αποκατάσταση έχουν απομείνει άλλες 174, καθώς αποκαταστάθηκαν 49 κλειστές χωματερές. Με βάση συντηρητικές εκτιμήσεις του υπουργείου, έως την 1η Ιουνίου θα έχουν κλείσει 13 ΧΑΔΑ και θα έχουν αποκατασταθεί άλλοι δύο ήδη κλειστοί. Σύμφωνα με πιο αισιόδοξο σενάριο, εκτιμάται ότι ο αριθμός των χωματερών που θα έχει κατορθωθεί να κλείσουν θα φτάνει τις 28. Εάν επικρατήσει το πρώτο σενάριο τότε στις 2 Ιουνίου η χώρα θα πρέπει να καταβάλει ως δεύτερη δόση του προστίμου το ποσό των 11.440.000 ευρώ, ενώ με το δεύτερο σενάριο το ποσό μειώνεται στα 10.320.000 ευρώ. Συν τοις άλλοις, από 1/1/2016 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διακόψει τη χρηματοδότηση των εξόδων αποκατάστασης, με αποτέλεσμα να καλύπτονται πλέον εξ ολοκλήρου με εθνικούς πόρους.