Menu
A+ A A-

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Πολύ συζήτηση που επισκίασε τα πάντα έγινε για το άρθρο 8 του Σχεδίου Νόμου: “ 

Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις.”

Όμως ο νόμος αυτός περιλαμβάνει και πολλές διατάξεις για τους δήμους που είναι εξίσου σημαντικές και συγκεκριμένα:

Με την παρ. 4 του άρθρου 12 ορίζεται ότι οι ανήλικοι, που τοποθετούνται σε ανάδοχο γονέα µε οποιονδήποτε τρόπο, εγγράφονται κατά προτεραιότητα και φοιτούν δωρεάν στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς, αρµοδιότητας των πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α. του τόπου κατοικίας των αναδόχων γονέων.

Με το άρθρο 22 αντικαθίσταται το άρθρο 1 του π.δ. 226/99, αναγνωρίζοντας στις κοινωνικές υπηρεσίες όλων των Περιφερειών της χώρας και στα Δηµοτικά Βρεφοκοµεία,  την αρμοδιότητα διεξαγωγής κοινωνικής έρευνας για τους υποψήφιους θετούς γονείς σε υιοθεσίες ανηλίκων που τελούνται στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και της διαµεσολάβησης για την πραγµατοποίηση των υιοθεσιών ανηλίκων που έχουν υπό την προστασία τους

Με τις περιπτ.β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 13 ορίζεται ότι η εποπτεία της αναδοχής, ανατίθεται, κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων και:
-στις Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριµνας ή, κατά περίπτωση, στα Τµήµατα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Διευθύνσεων Δηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας των Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων και των δήµων για τους ανηλίκους, των οποίων η επιτροπεία έχει ανατεθεί σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε το άρθρο 1600 του ΑΚ και για τις περιπτώσεις των συµβατικών αναδοχών του άρθρου 10
-στα δηµοτικά βρεφοκοµεία, για τους ανηλίκους που έχουν υπό την προστασία τους.

Στο άρθρο 14 ορίζεται ότι οι φορείς εποπτείας υποχρεούνται στη διενέργεια, αυτοτελώς ή από κοινού µε άλλους επιστηµονικούς φορείς, των προγραµµάτων επιµόρφωσης υποψήφιων αναδόχων γονέων και καθορίζονται λοιπές λεπτομέρειες για τη διενέργεια των προγραμμάτων αυτών.

Με την παρ. 1 του άρθρου 26 ορίζεται ότι ανατίθεται µε απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας σε Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού σε περίπτωση που κοινωνική υπηρεσία που είναι αρµόδια για τη διενέργειά της αδυνατεί να τη διεξαγάγει.

Με το άρθρο 23 ορίζονται οι υποχρεώσεις της κοινωνικής υπηρεσίας µετά την ολοκλήρωση της κοινωνικής έρευνας.

Με το άρθρο 24 ορίζεται ότι οι αναφερόµενες στο άρθρο 22 αρµόδιες κοινωνικές υπηρεσίες υποχρεούνται στη διενέργεια, αυτοτελώς ή από κοινού µε άλλους επιστηµονικούς φορείς, των προγραµµάτων επιµόρφωσης υποψήφιων θετών γονέων και καθορίζονται λοιπές λεπτομέρειες για τη διενέργεια των προγραμμάτων αυτών.

Με το άρθρο 15 ορίζεται ότι η αναδοχή µπορεί να αίρεται από το δικαστήριο μεταξύ άλλων και µε αίτηση του αρµόδιου για την εποπτεία της αναδοχής φορέα στο δικαστήριο όταν, είτε εξ ιδίας γνώσεως είτε ύστερα από αναφορά του ανηλίκου, διαπιστώνεται ότι η αναδοχή δεν εξυπηρετεί πλέον το καλύτερο συµφέρον του ανηλίκου σε αναδοχή.