Menu
A+ A A-

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΓΛΥΦΑΔΙΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Όπως είχαμε γράψει την προηγούμενη ημέρα για το θέμα με τα ανείσπρακτα 

πρόστιμα από τον Δήμο Γλυφάδας που αφορούσε τις παράνομες διαφημιστικές πινακίδες στις στάσεις των λεοφωρείων και όχι μόνο,

σήμερα σας δημοσιοποιούμε και το ρεπορτάζ που σας είχαμε υποσχεθεί για τις παράνομες τεράστιες διαφημιστικές πινακίδες που βρίσκονται επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης.

Από την έρευνα που κάναμε διαπιστώσαμε οτι οι παράνομες διαφημιστικές πινακίδες ανέρχονται σε καμιά 10ριά. Ο Νόμος είναι ξεκάθαρος και απόλυτα σαφής. Όταν το όριο ταχύτητας είναι πάνω από 70 χιλιόμετρα την ώρα, ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ οι κάθετες διαφημιστικές πινακίδες κοντά στο οδόστρωμα.

Όπως θα δείτε και στις φωτό το όριο ταχύτητας στα όρια του Δήμου Γλυφάδας είναι για ολόκληρη τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης τα 80 χιλιόμετρα. Κι όμως όλες αυτές οι πινακίδες σύμφωνα με το Νόμο 2946/2001 ονομάζονται ρύποι και υποχρεούται ο οικείος Δήμος να τις αποξηλώσει άμεσα και να επιβάλλει και τα απαιτούμενα πρόστιμα στην επιχείρηση.

Όπως βλέπετε στις φωτογραφίες, ήδη έγιναν οι πρέπουσες καταγγελίες στην υπηρεσία του Δήμου αλλά μέχρι τώρα δεν κουνήθηκε μύγα. Σαφώς και δεν μπορούν να ισχυριστούν την άγνοια των πινακίδων πλέον με το σημερινό ρεπορτάζ. Τι παίζεται με τις επιχειρήσεις; Γιατί ο κ. Κασσέρης ως αρμόδιος σύμβουλος της Δημοτικής Αστυνομίας δεν έχει στείλει τους δημοτικούς αστυνομικούς να τις καταγράψουν και να απαιτήσουν, όπως ορίζει ο Νόμος, την άμεση απομάκρυνσή τους; Μήπως υπάρχει κάποια εντολή άνωθεν από τον κ. Κασσέρη και δεν αφήνει να γίνει η αποξήλωση;

Έχουμε πληροφορίες οτι σε κάποιες επιχειρήσεις εξ αυτών που δείχνουμε έχουν μεν επιβληθεί πρόστιμα αλλά κατά περίεργο τρόπο σταμάτησε η διαδικασία είσπραξής τους. Μπορούν να μας πουν ποιός ήταν ο λόγος που σταμάτησαν οι διαδικασίες είσπραξης των προστίμων; Σίγουρα αυτές τις ημέρες θα μας απασχολήσει αυτό το ζήτημα και θα γίνουν οι πρέπουσες καταγγελίες στα αρμόδια όργανα και στις διωκτικές αρχές. Δεν γίνεται από τη μία μεριά να διασπαθίζονται εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε παραστάσεις δικηγόρων για να εισπραχθούν πρόστιμα και από την άλλη να μην γίνονται οι διαδικασίες είσπραξης από τους παρανομούντες. Δηλαδή όπως και νάχει χαμένος έναντι των επιχειρηματιών θα πρέπει να είναι ο Γλυφαδιώτικος λαός με την ανοχή όλων των διοικούντων. Και μάλιστα με τον άμεσα επικείμενο κίνδυνο να επιβαρυνθεί το Δημοτικό ταμείο και με πρόστιμα για την μη τήρηση της νομιμότητας έναντι των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων.

Πως είναι δυνατόν να δίνονται εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε ημέτερους δικηγόρους για να πάρουν δικαστική απόφαση για τις άλλες παράνομες πινακίδες και εδώ να μην κουνιέται μύγα; Μήπως ο δήμαρχος Παπανικολάου θέλει να τρενάρει τις διαδικασίες για τους δικούς του λόγους;

Θα δείτε παρακάτω τον σχετικό Νόμο που εξηγεί τις κυρώσεις για τον άμεσα υπεύθυνο που δεν τηρεί τους Νόμους με τις παράνομες διαφημιστικές πινακίδες. Είναι ένα μικρό δείγμα του τι θα επακολουθήσει για τον Δήμαρχο και τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο, που αδιαφορώντας για την τήρηση των Νόμων προωθούν σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα των διερχομένων πολιτών. Θα ακολουθήσουν και άλλα.

Άρθρο 7 Κυρώσεις ΦΕΚ Β 2043 / 2010 σελ. 35995 Ισχυς ως 6-2- 2018

 Ο δήµαρχος είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της τακτικής και έγκαιρης καταχώρισης τη βάση των οικονοµικών στοιχείων του δήµου, των νοµικών του προσώπων δηµοσίου  δικαίου και των επιχειρήσεων του στη βάση δεδοµένων. 

Η µη τήρηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά για το δήµαρχο σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος (άρθρο 283, παρ.21 ν. 3852/2010). Η µη ενσωµάτωση ή η καθυστέρηση ενσωµάτωσης στη βάση των οικονοµικών στοιχείων από τους δήµους, επισύρει κατά περίπτωση τις ακόλουθες κυρώσεις:  

α) Παρακρατείται και δεν αποδίδεται στο δήµο η µηνιαία τακτική επιχορήγηση από τους  Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για όσο χρόνο καθυστερεί η ενσωµάτωση των στοιχείων στη βάση  (άρθρο 7, παρ.5 π.δ 113/2010) 

β) Επιβάλλεται πρόστιµο σε βάρος του δήµου που ανέρχεται από πέντε τοις εκατό (5%) έως δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π) του άρθρου 259  του ν. 3852/2010, ανάλογα µε τη συχνότητα και τη βαρύτητα της παράβασης, το οποίο παρακρατείται  κατά την κατανοµή των Κ.Α.Π. του επόµενου έτους. 

γ) Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που προβλέπονται από το ν.3832/2010 για τους δήµους µε απόφαση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., επιβάλλονται στον προϊστάµενο της αρµόδιας υπηρεσίας του δήµου ή του συνδέσµου δήµων ή στο δήµαρχο ή στον πρόεδρο του συνδέσµου οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις: −Σύσταση για άρση της παράβασης µέσα σε ορισµένη αποκλειστική  προθεσµία και πρόστιµο ύψους από χίλια (1.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ,  εάν παρέλθει άπρακτη η αποκλειστική προθεσµία για άρση της παράβασης. Οι διοικητικές κυρώσεις είναι ανάλογες προς τη βαρύτητα και τις συντρέχουσες περιστάσεις. 

Η υποτροπή συνιστά επιβαρυντική περίπτωση για την επιµέτρηση της.