Menu
A+ A A-

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΗΝΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Επανέρχεται πάλι το θέμα της πειθαρχικής ποινής που επεβλήθη στον δήμαρχο 

Γλυφάδας κ. Παπανικολάου από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, καθώς με αιτήσεις του ο ενεργός Δημότης της Γλυφάδας κ. Γιαννακόπουλος Αναστάσιος

με πληροφορίες που έχει στην κατοχή του ζητά να παραστεί ως μάρτυρας κατηγορίας στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Εφετείου που θα δικάσει την προσφυγή του Παπανικολάου στην πειθαρχική ποινή που του επέβαλλε.

Το θέμα της πειθαρχικής ποινής το είχαμε δημοσιοποιήσει προ καιρού αλλά δυστυχώς δεν είχαμε στην κατοχή μας τα επίσημα έγγραφα που αποδείκνυαν την ποινή. Τώρα ο κ. Γιαννακόπουλος επανέρχεται με κάποια στοιχεία και ζητά να εξεταστεί ως μάρτυρας κατηγορίας.

Δείτε τις δύο αιτήσεις του κ. Γιαννακόπουλου Αναστάσιου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Γλυφάδας. Αλλά ρωτάμε τον κ. Παπανικολάου: Όλα στο Φως κ. δήμαρχε ή όλα αυτά που λέγατε προεκλογικά ήταν λόγια του αέρα και άλλα πρεσβεύατε επί της ουσίας;

Ενώπιων της Γραμματέως του Πειθαρχικού Συμβουλίου, κ. Γιαννακοπούλου Βαρβάρας, το οποίο εδρεύει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Υπόψιν, Συντονιστή κ. Κοκκινάκη Σπυρίδωνα.

ΑΙΤΗΜΑ

Αναστασίου Ι. Γιαννακόπουλου, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός Ιάσονος αριθ. 15 - Τ.Κ. 16561 - τηλ.:  210-9645005 & 6972 79 79 60._

Με την παρούσα μου εμπρόθεσμα καί εγγράφως αιτούμαι να προταθώ ως μάρτυρας κατηγορίας κατά του δημάρχου Γλυφάδας, Γιώργου Παπανικολάου του Παύλου, ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου (το οποίο εντός του μηνός Ιανουαρίου 2017 θα συνεδριάσει στο Εφετείο Αθηνών, όπως πληροφορήθηκα), επειδή, αφενός μεν, είμαι καταγγέλλων, αφετέρου δε, επειδή γνωρίζω τους προσωπικούς λόγους που ο εν λόγω υπόλογος προσέλαβε τους 68 ιδιώτες ως "τάχα" δασοπυροσβέστες για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της αντιπυρικής περιόδου 2016, ενώ  στην πραγματικότητα τους προσέλαβε με σκοπό την τοποθέτησή τους σε διάφορες διοικητικές υπηρεσίες, καθώς και για ανάγκες καθαριότητας του Δήμου Γλυφάδας, όπως και έπραξε σύμφωνα με πληροφορίες μου, συμψηφίζοντας με αυτόν τον τρόπο την προεκλογική υπόσχεσή του και στη συνέχεια την υποχρέωση που είχε προσωπικά στον καθένα από αυτούς κατά την προεκλογική περίοδο 2014, οι οποίοι εργάστηκαν, ο καθένας από το "πόστο"  που τους είχε αναθέσει, όπως: Αφισοκολλήσεις, διανομή προεκλογικού υλικού, γραμματειακή υποστήριξη  κ.λπ. εργασίες προς όφελός του.  Οι εν λόγω προσλήψεις δεν εστάλησαν στο Α.Σ.Ε.Π. έως τα τέλη Ιανουαρίου 2017 προκειμένου να διενεργήσει έλεγχο σχετικά με τους όρους πρόσληψης και κατά πόσο οι προσλήψεις ήταν στο πλαίσιο της νομιμότητας. (Πάντα σύμφωνα με πληροφορίες μου).

Στην συνέχεια δε, ο εν λόγω υπόλογος, και στους 68 προσληφθέντες παρέτεινε τον χρόνο εργασίας τους, κόντρα στην διάταξη του άρθρου 16 του ν. 4429/2016, σύμφωνα και με το σχετικό πόρισμα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., γι΄αυτό ο κ. Συντονιστής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, με την αριθ. 9501/3567/22-02-2017 απόφασή του ακύρωσε την σχετική απόφαση του Δήμου Γλυφάδας καθώς έκρινε ότι οι συγκεκριμένες συμβάσεις δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4429/2016.  (Αιτούμαι να μου χορηγηθεί αντίγραφο της σχετικής απόφασης, προκειμένου να είμαι ενημερωμένος για το Πειθαρχικό Συμβούλιο όπου και θα εξετασθώ νομίμως).

Σημειωτέον δε, τον μήνα Μάρτιο του έτους 2017 το Ελεγκτικό Συνέδριο επέστρεψε στο Δήμο Γλυφάδας αθεώρητο το χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 52.732.65€ που αφορούσε την πληρωμή αποδοχών και εισφορών των 68 εργαζομένων στο Δήμο Γλυφάδας .

Εξ' άλλου και με άλλη αίτησή του απευθύνεται προς το οικονομικό τμήμα του Δήμου Γλυφάδας και ζητά ως καταγγέλων να ενημερωθεί αν υπέστη οικονομική ζημία ο Δήμος από τις παράνομες προσλήψεις καθώς και τα εντάλματα πληρωμής που εξέδωσε ο Δήμος τον λόγο που το Ελεγκτικό Συμβούλιο το απέρριψε.

Δείτε την σχετική αίτηση, θυμίζοντας οτι προεκλογικά ο Παπανικολάου για να υφαρπάξει τις ψήφους των Γλυφαδιωτών έλεγε οτι μέχρι και το τελευταίο ευρώ θα έχει δικαίωμα ο κάθε πολίτης να γνωρίζει που πηγαίνει. Φυσικά έχει μια δικαιολογία να μην απαντήσουν καθώς εδώ μιλάμε για πολλές χιλιάδες ευρώ. Αυτός μίλησε για το ένα ευρώ!!!

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.

Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Λογιστηρίου.

ΑΙΤΗΣΗ

Αναστασίου Ι. Γιαννακόπουλου, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός Ιάσονος αριθ. 15 - Τ.Κ. 16561 - τηλ.:  210-9645005 & 6972 79 79 60._

Επειδή έχω έννομο συμφέρον ως δημότης αφενός και αφετέρου ως μάρτυρας κατηγορίας κατά του δημάρχου Γλυφάδας, Γιώργου Παπανικολάου, ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, το οποίο εντός του μηνός Ιανουαρίου 2018 θα συνεδριάσει στο Εφετείο Αθηνών, αιτούμαι να λάβω αντίγραφο της σχετικής απόφασης του Δημ. Συμβουλίου που αφορά την πρόσληψη των 68 ιδιωτών τον μήνα Μάϊο 2016, που αφορά κατεπείγουσες εποχικές ανάγκες ως πυροσβέστες.

Επίσης αιτούμαι: Να μου χορηγηθεί αντίγραφο της απόφασης που ανανέωσε την αρχική σύμβαση εργασίας των 68 πολιτών.

Τα αντίστοιχα παραστατικά που αφορούν τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν στους 68 προσληφθέντες.

Την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που επέστρεψε αθεώρητο το σχετικό Ενταλμα πληρωμής ποσού 52.732,65€.

Το σχετικό Πόρισμα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. &

Την απόφαση του Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ως προς την πειθαρχική ποινή που επιβλήθηκε στον δήμαρχο Γλυφάδας, Γιώργο Παπανικολάου.

Να ενημερωθώ εάν ο Δήμος Γλυφάδας υπέστη οιανδήποτε οικονομική βλάβη εξ αιτίας των μη σύννομων προσλήψεων, (όπως πληροφορήθηκα από εφημερίδα).

Να πρωτοκολληθεί η παρούσα μου.

Να λάβω γνώση των ενεργειών σας και

Αντίγραφο της παρούσης μου για κάθε νόμιμη χρήση.

Γλυφάδα Αττικής, 20-01-2018

Με εκτίμηση.

 

Γιαννακόπουλος Αναστάσιος.