Menu
A+ A A-

ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΝ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΓΚΟΛΦ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Το θέμα με τις διαφημιστικές κάθε είδους πινακίδες έχει καταντήσει τα τελευταία 15 

χρόνια πρόβλημα τεράστιο, με χοντρό οικονομικό παιχνίδι με αλισβερίσι επιχειρηματιών και αιρετών σε όλη την Ελλάδα.

Τα οικονομικά στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί κατά καιρούς μιλάνε για πολλά εκατομμύρια τζίρο ετησίως που μεγάλο μέρος εξ αυτών καταλήγει στις τσέπες δημάρχων ή άλλων "σωτήρων" που "υπηρετούν" τον πολίτη.


Το φαινόμενο της έξαρσης παρατηρείται κυρίως στα νότια προάστεια χωρίς αυτό να σημαίνει οτι όλο το οδικό δίκτυο έχει γίνει τόπος παράνομων πινακίδων.

Ειδικά αυτές οι πινακίδες που είναι φυτεμένες στις ταράτσες οικιών ή επιχειρήσεων όχι μόνο είναι παράνομες αλλά χαρακτηρίζονται από το Νόμο ρύποι και επιβάλλεται στους οικείους Δήμους όχι μόνο η άμεση απομάκρυνση αλλά και η καταστροφή τους ως ρύποι.

Στη Γλυφάδα υπάρχουν αρκετές τέτοιες πινακίδες που καλό είναι, ο κάθε πολίτης να ενημερώνει τον Δήμο καταγγέλοντας το γεγονός, αφού η παρανομία είναι δεδομένη.

Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που ο ίδιος ο Δήμος είναι παράνομος και τοποθετεί ή ήδη είναι τοποθετημένες πινακίδες επάνω σε δημοτικά κτίρια; Τι γίνεται όταν κάτοικοι καταγγέλουν τις παράνομες πινακίδες και αυτοί σφυρίζουν αδιάφορα για τους δικούς τους λόγους;

Ας δούμε όμως τι λένε οι Νόμοι για τις πινακίδες, και ειδικά σήμερα θα ασχοληθούμε με τις πινακίδες που ευρίσκονται πάνω στις ταράτσες. Αλλά το επαναλαμβάνουμε οτι όλες οι πινακίδες, όπου και αν βρίσκονται, αν δεν έχουν την απαιτούμενη άδεια από τον οικείο Δήμο είναι παράνομες και συγκαταλέγονται στους ρύπους (σκουπίδια) Νόμος 3254/2004 άρθρο 2 παρ. 10. Γι αυτό όσοι εκ των πολιτών δούνε πινακίδες σε ταράτσες ή στους δρόμους, να καταγγείλουν την παρανομία και ο Δήμαρχος είναι υπεύθυνος και υπόλογος να το διευθετήσει. Αν όχι, τότε υπάρχουν οι εκ του Νόμου κυρώσεις που δεν είναι μικρές.

Δείτε τι αναφέρει ο Νόμος 2946/2001, ΦΕΚ 224Α/2001 στα άρθρα 6, 8 και στην εγκύκλιο 20/2001:

Άρθρο 6
Επιγραφές

1. Οι επιγραφές με τις οποίες προσδιορίζεται η θέση, η διεύθυνση, η ιδιότητα ή η επαγγελματική δραστηριότητα φυσικού προσώπου, ή η επωνυμία και το αντικείμενο δραστηριότητας, ενώσεως φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου γράφονται υποχρεωτικώς στην ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται επιπρόσθετη αναγραφή της επιγραφής σε άλλη γλώσσα με μικρότερα στοιχεία.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές και η διαδικασία τοποθέτησης των επιγραφών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, καθώς και η μορφή του περιεχομένου τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την απόφαση αυτή, μπορεί να ορίζεται ότι για την τοποθέτηση επιγραφών, απαιτείται προηγούμενη άδεια του Δήμου ή της Κοινότητας, εφόσον οι διαστάσεις τους υπερβαίνουν ορισμένο μέγεθος ή έχουν συγκεκριμένο περιεχόμενο και να καθορίζεται ο τρόπος και τα αρμόδια όργανα ελέγχου. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους διακοσίων χιλιάδων έως δύο εκατομμυρίων (200.000 2.000.000) δραχμών, ανάλογα με τις περιστάσεις και τη βαρύτητα της παράβασης, υπέρ του Δήμου ή Κοινότητας. Γ ια την επιβολή και την είσπραξη του ανωτέρω προστίμου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8.

Άρα είναι εύκολα κατανοητό οτι οι πινακίδες που είναι μόνο ξενόγλωσσες είναι παράνομες και απαιτείται ωποσδήποτε άδεια από το Δήμο.
Φυσικά υπάρχουν και άλλα άρθρα σχετικών νόμων αλλά μας είναι φύση αδύνατον να τα γράψουμε λεπτομερώς. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να ανατρέξει στους νόμους που αναφέρουμε και να ενημερωθεί.
Ερχόμαστε και στην αιτία των όσων παραπάνω δημοσιεύουμε.
Όλοι όσοι κατοικείτε στη Γλυφάδα αλλά και στους όμορους Δήμους θα έχετε περάσει από τον δρόμο που πηγαίνει στο Γκολφ. Όλοι θα έχετε δει 14 χρόνια τώρα την τεράστια πινακίδα που υπάρχει πάνω στην ταράτσα του Γκολφ, όπου ξενόγλωσσα κάνει την σχετική διαφήμιση της επιχείρησης του προηγούμενου επιχειρηματία που νοίκιαζε το χώρο.
Ρωτήσαμε τους υπεύθυνους στην πολεοδομία αν υπάρχει άδεια σχετική από τον Δήμο, όπως ορίζει ο Νόμος, και η απάντηση ήταν αρνητική!!! Δηλαδή 14 χρόνια οι Διοικήσεις του Γκολφ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΝ!!! Καραμπινάτη σχέση διαπλοκής με τα ξένα συμφέροντα που καπηλεύονται την περιουσία των Γλυφαδιωτών και πλουτίζουν εις βάρος τους με την ανοχή των Διοικήσεων αλλά και των Δημάρχων!!!
Ρωτάμε τον δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αν έχει κάνει τις ενέργειες που ορίζονται για την επιβολή τόσων ετών προστίμων στις Διοικήσεις της Γκολφ Α.Ε., για την είσπραξη αυτών των προστίμων που ήδη θα έπρεπε να είχαν καταλογιστεί και να προβεί στην άμεση κατεδάφιση αυτής της πινακίδας, εφόσον στερείται πολεοδομικής αδείας. Σε άλλη περίπτωση τον καθιστούμε υπόλογο στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για παράβαση καθήκοντος και απιστία στην υπηρεσία.
Αξίζει όμως να δούμε όσο πιο περιληπτικά αυτά που ορίζει ο Νόμος όσον αφορά τις κυρώσεις των παρανομούντων.
Άρθρο 8
Διοικητικές κυρώσεις

Στους διαφημιστές, καθώς και σε όσους μισθώνουν και εκμεταλλεύονται χώρους υπαίθριας διαφήμισης επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου αυτού, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων.
Το ύψος του προστίμου ανέρχεται από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές μέχρι δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και επιβάλλεται αναλόγως με τις περιστάσεις.
Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Οικονομικών μπορεί να αναπροσαρμόζεται το κατώτατο και ανώτατο όριο του προστίμου.
Πρόστιμο κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους επιβάλλεται και σε βάρος των διαφημιζομένων, στις περιπτώσεις που προβάλλεται υπαίθρια διαφήμιση εκτός των χώρων που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος για την προβολή της.
Μετά την κοινοποίηση της αποφάσεως της προηγούμενης παραγράφου, ο Δήμος, η Κοινότητα ή η Περιφέρεια, κατά περίπτωση, υποχρεούνται να αφαιρέσουν με συνεργεία τους τις παράνομες υπαίθριες διαφημίσεις ή επιγραφές ή και τα παράνομα πλαίσια και υποστηρίγματα των διαφημίσεων, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου στον οποίο συντελέστηκε η παράβαση, ανεξάρτητα από την επιβολή προστίμου και χωρίς να δημιουργείται καμία ευθύνη των ανωτέρω και των οργάνων τους για την τύχη των αφαιρούμενων διαφημίσεων, κατασκευών και υλικών ή επιγραφών.
Οι κύριοι και οι κάτοχοι των χώρων στους οποίους συντελέστηκε η παράβαση υποχρεούνται να επιτρέπουν την είσοδο και να ανέχονται την παραμονή των συνεργείων στο χώρο, καθώς και τη διενέργεια κάθε απαραίτητης πράξης για την αφαίρεση των διαφημίσεων, των πλαισίων, των υποστηριγμάτων και των επιγραφών. Οι αστυνομικές αρχές υποχρεούνται να παρέχουν άμεσα τη συνδρομή τους, εφόσον τους ζητηθεί.
Πλαίσια και διαφημίσεις που τοποθετούνται σε δημοτικούς, κοινοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους, που δεν καθορίσθηκαν για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3, θεωρούνται ρύποι και απομακρύνονται άμεσα, κατά τις σχετικές διατάξεις των οικείων κανονισμών καθαριότητας, με ευθύνη των Δήμων και Κοινοτήτων, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Επαναλαμβάνουμε οτι η ευθύνη και η εποπτεία εφαρμογής του Νόμου βαρύνει τον οικείο Δήμαρχο. Οτιδήποτε άλλο είναι παράβαση και παρανομία των υπευθύνων. Θα πρέπει άμεσα ο δήμαρχος Γλυφάδας κ. Παπανικολάου να κινήσει την διαδικασία απομάκρυνσης ή κατεδάφισης της εν λόγω παράνομης πινακίδας, να επιβάλλει τα δέοντα πρόστιμα στα μέλη της Διοίκησης της Γκολφ Α.Ε., να γίνουν οι απαραίτητοι καταλογισμοί σ' αυτούς και να μεριμνήσει για την είσπραξή τους.

Οτιδήποτε άλλου είναι εκ του πονηρού και καθιστά το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.