Menu
A+ A A-

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ: ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ!!!, ΔΟΞΑΣΤΕ ΤΟΥΣ!!!, ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΤΕ ΤΟΥΣ!!!

Όπως σας είχαμε υποσχεθεί με χθεσινό μας δημοσίευμα, σας δημοσιοποιούμε σήμερα 

ποιοί διαγωνισμοί που προκήρυξε ο Δήμος Γλυφάδας ή το νομικό πρόσωπο Κ.Α.Π.Π.Α. είναι παράνομοι και θα ακυρωθούν από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, λόγω μη δημοσίευσης των διαγωνισμών σε τοπική εφημερίδα, όπως ρητά ορίζει ο Νομοθέτης, βάσει του Νόμου 4412/2016.

Δείτε τι λέει ο σχετικός νόμος για τις δημοσιεύσεις των διαγωνισμών και που υποχρεούται ο Δήμος να τον δημοσιεύει για να έχει και την καλύτερη ανταπόκριση και συμμετοχή.

Βάσει της Νομοθεσίας ο Δήμος Γλυφάδας και κάθε Δήμος υποχρεούται να δημοσιεύει τις περιλήψεις των διακηρύξεων των διαγωνισμών (συνοπτικών και διεθνών) στον ημερήσιο και στον περιφερειακό και τοπικό τύπο. Λέει επίσης ότι είναι υποχρεωμένος να δημοσιεύσει τους διαγωνισμούς σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (αν υπάρχει) στον περιφερειακό ή τοπικό τύπο της πόλης.

Ο Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα ξεκάθαρα ορίζει ότι η ισχύς της κατάργησης των δημοσιεύσεων στον τύπο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2021 (παρ. του άρθρου 379 του Ν.4412/16).

Άρα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2020 ο Δήμος της Γλυφάδας υποχρεούται να δημοσιεύει στον περιφερειακό και τοπικό τύπο κάθε του διαγωνισμό.

Αυτό όμως δεν γίνεται. Η μόνη εφημερίδα στη Γλυφάδα που πληρεί τον νόμο για να δημοσιεύει τις προκηρύξεις των διαγωνισμών και ο Δήμος είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ να στείλει τον διαγωνισμό για δημοσίευση, είναι ο ΠΑΛΜΟΣ.

Ο Παπανικολάου θέλοντας να "μειώσει" την έλευση όλων των ενδιαφερομένων (γιατί άραγε;) δημοσίευσε μόνο σε ημερήσιες εφημερίδες τους διαγωνισμούς, ενώ είναι στατιστικά ελεγμένο οτι η τοπική αγορά δείχνει πιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον για συμμετοχή.

Όπως και νάχει η παρανομία είναι παρανομία και δυστυχώς για τους συμμετέχοντες είτε πρόλαβαν να κάνουν τη δουλειά, είτε όχι, ας προσέξουν να βρουν την άκρη γιατί η νομιμότητα θα τηρηθεί.

Εντύπωση μας προκάλεσε όμως ορισμένες σημαντικές αποφάσεις που πάρθηκαν από το ΚΑΠΠΑ και τηρήθηκε η διαδικασία της μη νόμιμης κάλυψης, πράγμα που δείχνει οτι κάποιες θέσεις εργαζομένων είχαν ήδη αποφασιστεί και δεν ήθελαν οι αρμόδιοι την προσέλευση των Γλυφαδιωτών εργαζομένων ή άλλων δήμων που ήθελαν να εργαστούν στη Γλυφάδα. Έκθετη η κ. Παπάζογλου που συναίνεσε με αυτή τη διαδικασία.

Επειδή οι διαγωνισμοί είναι πάρα πολλοί θα σας τους δημοσιοποιήσουμε με συνοπτική διαδικασία με τα απαραίτητα στοιχεία, εκείνα που όποιος επιθυμεί μπορεί να ελέγξει. Αύριο θα σας δημοσιοποιήσουμε κι άλλους.

Πριν όμως σας δημοσιοποιήσουμε κάποιους διαγωνισμούς που θα ακυρωθούν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, θέλουμε να σας δώσουμε άλλο ένα στοιχείο που ίσως κάποιους που θέλουν να δυσπιστήσουν με την αληθοφάνεια του ρεπορτάζ μας, θέλουν να βάλουν τα δάχτυλα επί των χτύπων των ήλων.

Σας παρουσιάζουμε δύο αποφάσεις της Οικονομικής επιτροπής που θα δείτε στην μία απόφαση να αποκλείει ο Παπανικολάου εντέχνως την δημοσίευση στον τοπικό τύπο, όπως είναι υποχρεωμένος, και στην άλλη απόφαση δίπλα μόνος του να αναφέρει τους ίδιους νόμους που επικαλεστήκαμε κι εμείς και μάλιστα να δηλώνει ο ίδιος ο Παπανικολάου οτι είναι υποχρεωμένος βάσει της νομοθεσίας για την δημοσίευση. Εδώ όμως δεν είναι μόνο ο Παπανικολάου που επιτελεί παρανομία. Είναι τα υπόλοιπα μέλη της οικονομικής επιτροπής που δεν αναφέρθηκαν καθόλου στην παρανομία, κοινώς ποίησσαν την νήσσαν. Αλλά και οι υπάλληλοι των αρμόδιων υπηρεσιών παρανόμησαν που δεν αντέδρασαν στην κατάφωρη παρανομία.

Δείτε τα δύο έγγραφα και θα καταλάβετε.

ΑΔΑ: ΩΙΟΕΩ91-ΞΚΩ - Λήψη απόφασης επί του από 04/12/2017 Πρακτικού Διενέργειας της φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας με τίτλο: Καθορισμός όρων εκμίσθωσης του δικαιώματος χρήσης επί της νησίδας της Γρηγορίου Λαμπράκη που περικλείεται από τις οδούς Μεταξά & Κύπρου και της νησίδας της Γρηγορίου Λαμπράκη που περικλείεται από τις οδούς Κύπρου & μέχρι το ύψος περίπου της οδού Φιλικής Εταιρείας

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/12/2017 10:52:44 (σε ποιόν ήθελαν να δώσουν τον χώρο και δεν δημοσίευσαν σε τοπική εφημερίδα;)

 

ΑΔΑ: ΩΕΩ9Ω91-ΒΨ9 - «Καθορισμό όρων διακήρυξης εκμίσθωσης του δικαιώματος χρήσης επί της νησίδας της Γρηγορίου Λαμπράκη που περικλείεται από τις οδούς Μεταξά & Κύπρου και της νησίδας της Γρηγορίου Λαμπράκη που περικλείεται από τις οδούς Κύπρου & μέχρι το ύψος περίπου της οδού Φιλικής Εταιρείας»

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (σε ποιόν ήθελαν να δώσουν τον χώρο και δεν δημοσίευσαν σε τοπική εφημερίδα;)Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/11/2017 11:45:29

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Θεματικές: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

 

ΑΔΑ: ΩΖΙΔΩ91-ΡΔΟ - «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ποσό που θα δώσουμε 75.000 ευρώ)

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 28/09/2017 14:20:40

Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Θεματικές: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

 

ΑΔΑ: Ψ9ΥΨΩ91-Χ7Λ - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HW & SW) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (461.000 ευρώ)

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/10/2017 11:53:38

Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Θεματικές: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

 

ΑΔΑ: Ω02ΥΩ91-ΘΝΗ - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ποσό που θα δώσουμε: 1.611,739 ευρώ)

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 28/07/2017 14:46:40

Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Θεματικές: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

 

ΑΔΑ: Ω5ΦΟΩ91-ΚΟΟ - «Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων, πετρελαίου θέρμανσης και προσθέτων για το Δήμο Γλυφάδας (μερικού Π/Υ 2.058.747,20€), πετρελαίου θέρμανσης για τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Γλυφάδας (μερικού Π/Υ 258.465,60€) & πετρελαίου θέρμανσης για το Κ.Α.Π.ΠΑ. του Δήμου Γλυφάδας (μερικού Π/Υ 9.572,80€)»

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (2.327.000 ευρώ)

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 21/09/2017 16:33:27

Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Θεματικές: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

 

ΑΔΑ: ΩΕΨΑΩ91-80Σ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (50.000 ευρώ)

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/10/2017 15:13:43

Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Θεματικές: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

ΑΔΑ: 7ΧΗ0Ω91-9ΜΣ - «Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ , Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ»

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (12.400 ευρώ)

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/11/2017 10:44:46

Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Θεματικές: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

 

ΑΔΑ: 7Υ5ΡΩ91-ΒΗ7 - Περίληψη διακήρυξης έργου Συντηρήσεις οδών

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (3.600.000 ευρώ)

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/11/2017 11:12:37

Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Θεματικές: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

ΑΔΑ: 7ΞΞ2Ω91-9ΨΙ - «Μίσθωση ακινήτου προς στέγαση Κ.Α.Π.Η του Δήμου» Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/11/2017 10:24:42

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Θεματικές: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

 

ΑΔΑ: ΩΚΝΖΩ91-2ΞΗ - Περίληψη διακήρυξης έργου: εγκατάσταση συνθετικού τάπητα στίβου και σχετικών έργων αποστράγγισης.

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (509.000 ευρώ)

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 04/12/2017 10:30:27

Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Θεματικές: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

ΑΔΑ: ΨΛΩ3ΟΛΓΦ-2ΣΕ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Φορέας: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Κ.Α.Π.ΠΑ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/11/2017 13:01:29

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θεματικές: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

ΑΔΑ: ΩΓΙΧΟΛΓΦ-ΡΚΕ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Φορέας: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Κ.Α.Π.ΠΑ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/11/2017 12:56:47

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θεματικές: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Όσον αφορά τις δύο περιπτώσεις του ΚΑΠΠΑ που αφορούν στις προσλήψεις, ο Παπανικολάου, η κ. Παπάζογλου και τα άλλα "παιδιά" ανακάλυψαν άλλο μοντέλο για να παραπλανήσουν τους ενδιαφερόμενους.

Δείτε πως αναφέρουν τις δημοσιεύσεις, εκεί που λέει που πρέπει να δημοσιευθούν οι προκηρύξεις βάζουν το διαζευκτικό ή και συνεχίζουν. Δηλαδή λένε οτι πρέπει να δημοσιευθούν στον τοπικό τύπο ή στον πίνακα αναρτήσεων. Μεγάλη παραπλάνηση, αφού ο νόμος άλλα ορίζει. Εδώ πλέον η σκοπιμότητα αποκτά τον ορισμό της.

Εμείς τι να πούμε; ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ!!!  ΔΟΞΑΣΤΕ ΤΟΥΣ!!!  ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΤΕ ΤΟΥΣ!!!