Menu
A+ A A-

ΛΑΘΗ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΟ ΓΚΟΛΦ ΠΑΡΑΠΛΑΝΟΥΝ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έπειτα από αδικαιολόγητες και ποινικά κολάσιμες καθυστερήσεις με υπαιτιότητα του 

Προέδρου του Δημοτικού συμβουλίου της Γλυφάδας κ. Παναγάκου, συνέρχεται στις 27/11/2017 το Δημοτικό συμβούλιο ως  Γενική συνέλευση της ΓΚΟΛΦ Α.Ε. για να ψηφίσει  ή όχι τον ισολογισμό της εταιρείας,

να απαλλάξει ή όχι τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου καθώς και των ορκωτών ελεγκτών (ορκωτοί λογιστές) από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, να εγκρίνει τις αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2016 καθώς και να αποφασίσει τον ορισμό των ορκωτών ελεγκτών για την επόμενη περίοδο.

Είναι μια τυπική διαδικασία που προβλέπουν οι Νόμοι του Κράτους για τις Ανώνυμες Εταιρείες, αλλά βάσει κάποιων προϋποθέσεων σε ημερομηνίες, δημοσιεύσεις, αποφάσεις κλπ. Δεν μπορεί δηλαδή η κάθε εταιρεία να δημοσιεύει, να αποφασίζει ή να ψηφίζει όποτε θέλει αυτή. Υπάρχουν τακτές προθεσμίες που γίνονται αυτές οι διαδικασίες.

Δεν θα κουραστούμε να το δηλώνουμε οτι η σημερινή δημοτική αρχή της Γλυφάδας, είναι επικίνδυνη είτε λόγω πολιτικής ανικανότητας, είτε λόγω ασχετοσύνης αυτών που την διοικούν και λειτουργεί με αλλοπρόσαλες αποφάσεις που εκθέτουν τον Δήμο και την επιχείρηση του Γκολφ ως αναξιόπιστοι.

Την Δευτέρα το απόγευμα καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι, ως τα μέλη της Γενικής συνέλευσης της Γκολφ Α.Ε., να αποφασίσουν για τον χρόνο που πέρασε αν αυτή η διοίκηση λειτούργησε σωστά, έντιμα, νόμιμα και όπως ορίζει ο Νόμος.

Εδώ θα πρέπει να ενημερώσουμε τους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έχουμε, οτι οι τακτές ημερομηνίες για να πάρουν απόφαση ως σύγκλιση της Γενικής συνέλευσης έχουν τιναχτεί στον αέρα με υπαιτιότητα είτε του Διοικητικού Συμβουλίου του Γκολφ, είτε με επιλογή του Προέδρου του Δημοτικού συμβουλίου που καθυστέρησε την Γενική συνέλευση.

Ειδικώτερα, βλέπουμε μία ανακολουθία στις ημερομηνίες που πρέπει να συγκλιθεί η Γενική συνέλευση (επισημαίνουμε οτι η Γενική συνέλευση της ΓΚΟΛΦ Α.Ε. είναι το Δημοτικό συμβούλιο). Ο Νόμος είναι σαφής με τις ημερομηνίες, σύμφωνα με το απόσπασμα που σας παραθέτουμε. (Νόμος 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 3604/2017 και όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4403/2016 (οδηγία Ε.Ε. 213/34).

6. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 3190/1955 (Α’ 91) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εάν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η σύγκληση μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε εταίρο κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρο 11 παράγραφος 2».

7. Η παρ. 2 του άρθρου 69 του Ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση)»

Με λίγα και απλά λόγια ο Νόμος ορίζει οτι η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης (Δημοτικό συμβούλιο) ορίζει οτι το αργότερο μέχρι της 10 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να γίνει η συνέλευση. Ας δούμε τώρα ποιές ήταν οι ημερομηνίες που ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου ή της Γενικής συνέλευσης έφερε το θέμα για συζήτηση.

Με την υπ. αριθμό πρόσκληση 35 που διεξήχθη στις 11 Οκτωβρίου στα θέματα της ημερήσιας διάταξης ορίζονται τα υπ αριθμό 16,17,18,19 θέματα του Γκολφ. Αυτή η συνεδρίαση δεν έγινε ποτέ λόγω ελλείψεως απαρτίας.

Αλλά και το Διοικητικό συμβούλιο, όπου υποχρεωμένο να αποστείλλει στο ΓΕ.ΜΗ. την πρόσκληση της Γενικής συνέλευσης ορίζει κι αυτό την 11 Οκτωβρίου. Όπως φαίνεται ολοκάθαρα είτε με ευθύνη του Διοικητικού συμβουλίου, είτε με ευθύνη του Προέδρου του Δημοτικού συμβουλίου την κλήση για την πρώτη γενική συνέλευση την πραγματοποίησαν μετά από ένα μήνα που ορίζει ως το αργότερο ο Νόμος, δλδ στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Πρώτη παρανομία ή παρατυπία.

Ως επαναληπτική ημερομηνία ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ορίζει οτι η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει με τον αρ. πρόσκλησης 36 στις 16 Οκτωβρίου με τα ίδια θέματα, αλλά και αυτή η συνεδρίαση αναβάλλεται λόγω έλλειψης απαρτίας.

Το Διοικητικό συμβούλιο όμως ποτέ δεν όρισε στην πρόσκληση που είχε στείλει στο ΓΕ.ΜΗ. την συγκεκριμένη ημερομηνία. Ποιός δεν κάνει καλά τη δουλειά του; Ο πρόεδρος κ. Παναγάκος ή το Διοικητικό συμβούλιο του Γκολφ; Δεύτερη παρανομία ή παρατυπία καθιστά σκόπιμη ή δόλια παραπλάνηση της Γενικής συνέλευσης.

Πάλι ο κ. Παναγάκος αποστέλλει στα μέλη του Δημοτικού συμβουλίου με την υπ. αριθμό 37 πρόσκληση στις 23 Οκτωβρίου να γίνει η συνέλευση αλλά αυτή τη φορά τα θέματα του Γκολφ αποσύρονται από την ημερήσια διάταξη, σαφώς παράνομα, αφού ο νομοθέτης ορίζει οτι στην τρίτη συνεδρίαση η απόφαση παίρνετε παρουσία των παρόντων ανεξαρτήτου μελών.

Αν και το διοικητικό συμβούλιο στην πρόσκληση που έστειλε στο ΓΕ.ΜΗ. δεν αναφέρει τρίτη επαναληπτική όπως ορίζεται, βλέπουμε οτι στη δεύτερη επαναληπτική ορίζει την ημερομηνία στις 25 Οκτωβρίου να γίνει η επανάληψη της συνεδρίασης.

Τι βλέπουμε εδώ; Οτι ο κ. Παναγάκος ορίζει την 23 Οκτωβρίου, ενώ το Διοικητικό συμβούλιο ορίζει στο ΓΕ.ΜΗ. την 25 Οκτωβρίου. Ποιά από τις δύο είναι νόμιμη και ποιά παράνομη; Πως θα μπορεί ο κάθε μέτοχος να παρακολουθήσει την διαδικασία; Αφήστε που και οι ώρες δεν συμφωνούν. 

Αφού μετά την τελευταία ημερομηνία σύγκλισης του Δημοτικού συμβουλίου που παράνομα την απέσυραν, μετά από ένα μήνα ο κ. Παναγάκος συγκαλεί πάλι δημοτικό συμβούλιο (ήδη είχαν παρέλθει άλλα τέσσερα δημοτικά συμβούλια χωρίς να εισαχθεί το θέμα του Γκολφ) και το ορίζει στις 27 Νοεμβρίου με την υπ. αριθμό πρόσκλησης 42.

Ήδη όμως το Διοικητικό συμβούλιο του Γκολφ, είχε αποστείλλει στο ΓΕ.ΜΗ. την απόφασή του να γίνει Γενική συνέλευση νωρίτερα από αυτήν που όρισε ο κ. Παναγάκος. Όπως θα δείτε μόνο στη μεσαία ημερομηνία έχει συμπέσει η ημερομηνία, αλλά εδώ έχει ορίσει ήδη οτι θα γίνει τρεις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Πως γίνεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γκολφ κ. Κουρουπάκης να αποστέλλει στο ΓΕ.ΜΗ. άλλες ημερομηνίες με αυτές που όρισε ο κ. Παναγάκος; Δεν αποστέλλει τις αποφάσεις του στον Πρόεδρο της Γενικής συνέλευσης; Δεν ενημερώνει το Δημοτικό συμβούλιο για τις πράξεις του; Υπάρχει ανικανότητα, ασχετοσύνη ή ασυμφωνία για τους δικούς τους λόγους;

Δείτε τώρα τις αποσταλλείσες ημερομηνίες στο ΓΕ.ΜΗ. της διοίκησης του Γκολφ της Τακτικής συνέλευσης αλλά και της Επαναληπτικής και συγκρίνετε με αυτές του δημοτικού συμβουλίου. Όπως θα δείτε μόνο στην πρώτη συνεδρίαση, έστω και μετά από ένα μήνα εκπρόθεσμη, συμπίπτουν. Ούτε καν στις ώρες κανόνισαν να συμπίπτουν. Αλλά και στην επαναληπτική πάλι υπάρχουν άλλες ημερομηνίες μεταξύ των.

Και το ερώτημα απλό: Πως θα βεβαιωθεί ο Δημοτικός σύμβουλος ποιά ημερομηνία είναι η νόμιμη;

Λόγω χώρου τις τέσσερις συνεδριάσεις του Δημοτικού συμβουλίου δεν τις δημοσιεύουμε, αλλά τα στοιχεία είναι ακριβή και αυτό μπορούν όλοι οι συμμετέχοντες να το δούνε.

Τι θέλουν να καλύψουν με όλες αυτές τις αναβολές και τις διαφορετικές ημερομηνίες που επέλεξαν;

Προσπαθήσαμε να καταλάβουμε αυτές τις ενέργειες της Δημοτικής αρχής αλλά και του Διοικητικού συμβουλίου του Γκολφ. Γιατί οι παραβάσεις στις ημερομηνίες; Γιατί δεν φρόντισαν να γίνουν μέσα στο χρόνο οι συνεδριάσεις; Τι ήθελαν να κρύψουν οι ιθύνοντες; Εμείς σας δημοσιεύουμε κάποιους λόγους, αλλά είμαστε σίγουροι οτι υπάρχουν κι άλλοι που αν οι δημοτικοί σύμβουλοι κάνουν τη δουλειά τους θα τους μάθουμε. Θέλουμε εδώ όμως να σας πούμε οτι ΟΜΟΦΩΝΑ τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου (9 παρόντα σε σύνολο 13) ψήφισαν όλα τα θέματα. Ακόμα και ο εκπρόσωπος του Κόκκορη, ο Γεωργούλας ψήφισε οτι οι ελεγκτικές αρχές του Κράτους (Εισαγγελείς, ΑΣΕΠ, ΣΕΕΔΔ) κάνουν λάθη και αυτοί είναι οι γνώστες και οι εκφραστές της ηθικής και εντιμότητας. Οπότε αν ο Κόκκορης δεν βρει κάποιο λόγο για να φύγει, θα ψηφίσει υπέρ των θεμάτων και θα γίνει πάλι το πολιτικό δεκανίκι του Παπανικολάου, όπως συνήθως κάνει.

1) Το διοικητικό συμβούλιο του Γκολφ παρανομεί εν γνώσει του και δεν δημοσιεύει στη Διαύγεια τις αποφάσεις του. Αυτό δεν το "πρόσεξαν" οι ορκωτοί ελεγκτές και δεν το αναφέρουν. Πως είναι δυνατόν οι δημοτικοί σύμβουλοι να γνωρίζουν τι έχει γίνει στη διαχείρηση των διοικούντων στο Γκολφ; Είναι σίγουροι οτι κι αν ψηφίσουν οτι θα είναι και η αλήθεια; Και μόνο που δεν δημοσιεύουν στη Διαύγεια αυτός είναι ένας σοβαρός λόγος για να καταψηφίσουν. Καραμπινάτη παρανομία που μόνο άλλα συμφέροντα εξυπηρετούν και όχι τη νομιμότητα. Θα τους δώσουν συγχωροχάρτι και θα πάνε κατηγορούμενοι αυτοί που θα το ψηφίσουν;

2) Με τον τρόπο αυτό και τη συμπεριφορά αυτή κανείς δεν γνωρίζει τα οικονομικά αλισβερίσια της διοίκησης του Γκολφ με τους προμηθευτές, τους εργολάβους, τις δαπάνες κλπ. Όταν τους λένε οτι τα έξοδα ξεπέρασαν το 2016 τις 200.000,00 ευρώ και δεν ονοματίζουν στην έκθεση οι ελεγκτές, και φυσικά τίποτα δεν ανεβάζουν στη διαύγεια, πως θα τους δώσουν το καλώς έκαναν με τη ψήφο τους;

3) Για τον ισολογισμό θα πρέπει να γνωρίζουν οι δημοτικοί σύμβουλοι οτι πουθενά στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων του ισολογισμού δεν γίνονται αναλύσεις των οικονομικών στοιχείων από τους ελεγκτές όπως ορίζει σαφέστατα η νομοθεσία. Άρα τι θα ψηφίσουν οι δημοτικοί σύμβουλοι; Γνωρίζουν αναλυτικά τα έσοδα; Γνωρίζουν αναλυτικά τα έξοδα; Μόνο συγκεντρωτικούς αριθμούς που από μόνοι τους δεν λένε τίποτα.

4) Δεν αναφέρουν οι ελεγκτές πουθενά ποιό είναι το αποτέλεσμα της αγωγής που είχε καταθέσει η διοίκηση του Γκολφ ενάντια στο κατάστημα του PRO SHOP που έκαναν πριν δύο χρόνια και είχε λήξει η σύμβαση που παρανόμως δεν απέδιδε το μίσθιο ο ενοικιαστής.

5) Δεν αναφέρουν τίποτα οι ελεγκτές για το αποτέλεσμα της αγωγής του Ομίλου ενάντια στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ στο χώρο του Γκολφ. Σημειώνουμε οτι από αυτήν την ενέργεια δεν έχει δωθεί ακόμη επίσημη άδεια στο γήπεδο.

6) Δεν αναφέρουν οι ελεγκτές το ποσόν που επέβαλλε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τις παράνομες προσλήψεις και εντέχνως αναφέρουν οτι είναι σε αναμονή και δεν υπάρχει εκτελεστή πράξη.

7) Ούτε επίσης αναφέρουν οι ελεγκτές στους καταλογισμούς της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τις παράνομες προσλήψεις από το πόρισμα του ΑΣΕΠ. και θέλουν να ψηφίσουν οι δημοτικοί σύμβουλοι την απαλλαγή τους από τις παράνομες κατά το Κράτος ενέργειες που διέπραξαν κατά συρροήν και κατά εξακολούθηση μέχρι και σήμερα, όπου επιμελώς αποκρύπτονται από τους ελεγκτές, σε συννενόηση με τη διοίκηση.

8) Οι ελεγκτές αναφέρουν στην έκθεση οτι αναμένει η εταιρεία υποδείξεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ελεγκτικού συνεδρίου για να υπαχθεί το Γκολφ στον προληπτικό έλεγχο αυτού. Δεν κάνουν αναφορά όμως οτι το Γκολφ έχει καταθέσει αίτημα με αριθμό πρωτοκόλλου στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να υπαχθεί στον προληπτικό έλεγχο, κάτι το οποίο ο νόμος δεν ζητά να κατατεθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο έλεγχος αλλά το ίδιο το Γκολφ το ζητά. Είναι υποχρεωμένο το Γκολφ να στείλουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο απόφαση του Δ.Σ. 

Πόσο περίεργο μπορεί να είναι το γεγονός οτι η έκθεση των Ελεγκτών δεν έχει μοιρασθεί στους δημοτικούς συμβούλους παρά μόνο στους επικεφαλής; Πως θα μπορέσει ο σύμβουλος να γνωρίσει, να μάθει, να διερωτηθεί και να αποφασίσει; Δεν μοιάζουν όλα αυτά προαποφασισμένα;

Το περίεργο βέβαια σε όλο αυτό το παρατράγουδο είναι και ένα άλλο θέμα. Θέλουν οι διοικούντες του Γκολφ, να παίρνουν χρήματα για κάθε φορά που συνεδριάζουν. Και αυτό το ζητούν από τους Δημοτικούς συμβούλους που ΔΕΝ πληρώνονται από παραστάσεις!!! Δεν είναι κωμικό το θέμα; Αλλά αυτό είναι και παράλογο ή μάλλον λένε ψέμματα οι διοικούντες οτι δεν παίρνουν χρήματα.

Σύμφωνα με το έγγραφο που σας παρουσιάζουμε και το υπογράφει η διευθύνουσα της επιχείρησης κ. Γερογιαννάκη λέει οτι τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου δεν λαμβάνουν καμμία αμοιβή, ούτε έξοδα. Δείτε το επίσημο έγγραφο που σας παρουσιάζουμε. Κοιτάξτε την ημερομηνία. Είναι 31/8/2016. Κοιτάξτε και την τελευταία παράγραφο που δηλώνει με την υπογραφή της η διευθύνουσα οτι δεν πληρώνεται κανένα μέλος του Διοικητικού συμβουλίου. Δείτε πιο κάτω όμως  το έγγραφο των ελεγκτών που το υπογράφουν ο πρόεδρος κ. Κουρουπάκης, ο αντιπρόεδρος, ο λογιστής και η ίδια η  Διευθύνουσα που σαφώς ψευδόμενη στην τελευταία παράγραφο λέει οτι "Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη χρήση του 2016 ανήλθαν στο ποσόν των 14.052 ευρώ, ενώ στη χρήση του 2015 ανήλθαν σε ποσό 16.140 ευρώ αντίστοιχα"

 

Ποιός λέει αλήθεια και ποιός λέει ψέμματα; Πως γίνεται η κ. Γερογιαννάκη να υπογράφει δύο διαφορετικές αποφάσεις;

Αν οι ίδιοι υπογράφουν τέτοια αλλοπρόσαλα έγγραφα, πως οι δημοτικοί σύμβουλοι, που δεν γνωρίζουν τίποτα περί ελέγχου και νομιμότητας, θα ψηφίσουν ισολογισμό, απαλλαγή, να λαμβάνουν χρήματα τα μέλη της διοίκησης και να ορίσουν πάλι τους ίδιους ελεγκτές;

Επειδή διαβάσαμε όλη την έκθεση των ελεγκτών και την συγκρίναμε με τις παλαιότερες, βλέπουμε οτι ο δόλος, η σκοπιμότητα και τα άπειρα λάθη κυριαρχούν σε αυτήν την έκθεση. Επισημαίνουμε στους δημοτικούς συμβούλους οτι τα λάθη είναι πολλά και αξίζουν ποινικής προσοχής.

Ας προσέξουν, τα λάθη και τις παραλείψεις του διοικητικού συμβουλίου του Γκολφ, να μην τα επιβαρυνθούν αυτοί οι ίδιοι και οι άλλοι να την γλυτώσουν.

Ίσως κάποιος νομικός να μπορεί να κάνει μία εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο το τι πρέπει να κάνουν οι δημοτικοί σύμβουλοι.

Εμείς θα κάνουμε το ρεπορτάζ για τα έσοδα - έξοδα της επιχείρησης σε άλλο άρθρο μας.